Kancelář daňového a účetního poradenství Hradec Králové - Praha 3. srpna 2021, 20:04

Kancelář daňového a účetního poradenství Hradec Králové - Praha


[ Úvodní stránkaÚčetní služby ]


Účetní služby

Naše účetní služby nabízíme klientům v těchto základních formách spolupráce:

  • vedení účetnictví nebo daňové evidence pro ty naše klienty, kteří se chtějí plně věnovat své hlavní činnosti a správu svých účetních agend hodlají přenechat profesionálům
  • účetní poradenství pro ty naše klienty, kteří si své účetní, daňové a ekonomické agendy vedou sami, ale potřebují pravidelně nebo čas od času konzultovat řešení určitých problémů se zkušenými odborníky či potřebují jejich supervizi
  • zpracování mezd a vedení personální agendy můžeme poskytnout jako součást běžného vedení účetnictví nebo jako zcela samostatnou službu bez návaznosti na naši další nabídku
  • rekonstrukce účetnictví je službou pro firmy, které z jakýchkoli důvodů preferují zpracování svého účetnictví pouze jedenkrát ročně nebo jsou například nuceni své účetnictví zcela nebo zčásti přepracovat. I takovým klientům můžeme pomoci

_____________­________________________­______________

Vedení účetníctví a daňové evidence („účetní outsourcing“)

Vedení (zpracování) účetnictví předpokládá úzkou spolupráci mezi naší společností a klientem. Na tyto služby je sepsána podrobná smlouva, jejíž součástí je obvykle i plná moc k zastupování klienta při jednání s úřady. Samozřejmou nutností je naprosté zachování mlčenlivosti o poměrech klienta, které v průběhu poskytování našich služeb zjistíme. Tato zásada je uvedena i ve smlouvě o poskytování účetních služeb.

Celý proces zpracování účetnictví obvykle probíhá tak, že v dohodnutém intervalu se dostaví pracovník naší společnosti na pracoviště klienta, kde přebere účetní doklady za dané období (nejčastěji měsíc, popř. čtvrtletí, možné jsou však i odlišné intervaly). Tyto doklady jsou zpracovány v naší kanceláři a po jejich zpracování jsou vráceny klientovi. Na místě jsou pak dořešeny nejasnosti či problémové oblasti.

Klientům, kteří aktivně používají nejmodernější informační technologie, nabízíme i vysoce progresivní a efektivní způsob vedení účetnictví, kdy pro přístup k účetním knihám i účetním dokladům využíváme účinné a bezpečné možnosti dálkového přístupu. Protože tento způsob vedení účetnictví je individuálně nastaven pro každého klienta, rádi s Vámi vstoupíme v jednání o konkrétních postupech a představách. Kontakujte nás, prosím.

Zpracování mezd a mzdové agendy, které je standardní součástí měsíčního zpracování, se obvykle provádí v naší kanceláři na základě předem zaslaných podkladů pro výpočet mezd Vašich pracovníků. Součástí zpracování mezd je i komplexní vedení personální agendy, příprava přihlášek a odhlášek na správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách, vypracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) atd.

Samozřejmou součástí našich účetních služeb je i „pochůzková činnost“, tedy odevzdání všech výkazů, přehledů či daňových přiznání na příslušných úřadech.

V případě nutnosti jednání s úřady je v ceně zpracování zahrnuto i jednání s těmito úřady, a to na základě plné moci, která je buď udělena naší společnosti přimo ve smlouvě nebo individuálně pro každé jednotlivé jednání.

Součástí zpracování je i „hlídání“ všech termínů pro příslušné odvody daní a pojistného, vyplňování daňových přiznání a dalších souvisejících formulářů.

Koncem účetního a zdaňovacího období zpracujeme Vaši roční účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmů. V případě potřeby se budeme účastnit i pravidelných inventur majetku a závazků.
_____________­________________________­______________

Účetní poradenství

Účetní poradenství je určeno zejména pro klienty, kteří si své účetnictví vedou sami, popř. jim je vede jiný subjekt. V některých situacích však potřebují poradit s problematickými okruhy, porovnat svůj názor s jinými názory či „dostat z problému“.

Právě pro tyto případy je zde naše účetní poradenství. Nabízíme Vám především:

  • přípravu Vaší účetní jednotky k auditu
  • revize („miniaudity“, neoficiální audity) Vašeho účetnictví, a to i zpětně
  • účetní konzultace v našich kancelářích nebo na Vašem pracovišti
  • zastupování při jednáních s úřady
  • poradenství při výběru vhodného účetního software
  • individuální i skupinové kurzy z oblasti účetnictví


© 2012, 2013, 2014 Zauctuj.cz